Творы Яна Чачота

Чачот, Я. Выбраныя творы / Чачот Я. — Мн. : МФ “Беларускі кнігазбор”, 1996. — 374 с., [4] л. іл.

Чачот, Я. Наваградскі замак : творы / Ян Чачот ; уклад., пер. з польскамоўн. твораў, прадм. і камент. К. Цвіркі. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1989. — 327. : [8] л. іл.

Чачот, Я. Бекеш : балада / Ян Чачот // Дзень паэзіі – 86 / уклад. Я. Міклашэўскі ; рэдкал. : К. Цвірка (гал. рэд.) і інш. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1986. — С. 198 — 207.

Чачот, Я. Свіцязь : балада / Ян Чачот ; уступ. слова і пераклад з польскай Кастуся Цвіркі // Далягляды, 1986 / уклад. А. Гардзіцкі ; рэдкал. А. Вярцінскі (гал. рэд.) і інш. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1986. — С. 196 — 213.

Чачот, Я. Спевы пра даўніх ліцвінаў. Падрыхтоўка да друку, уступнае слова і каментар Кастуся Цвіркі / Ян Чачот // Полымя. — 1996. — №6. — С. 275 — 285.

Чачот, Я. Радзівіл, альбо заснаванее Вільні / Ян Чачот ; пераклад з польскай Кастуся Цвіркі // Далягляды, 1987 / уклад. А. Гардзіцкі ; рэдкал. А. Вярцінскі (гал. рэд.) і інш. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1987. — С. 227 — 237.

Яндекс.Метрика