Кнігі

Дубейка, В. М. На беразе Мышанкі / В. М. Дубейка. — Мінск : Чатыре чвэрці, 2018. — 288 с. : іл.

Заняпад і адражэнне : бел. літ. XIX ст. / уклад., прадм. і заўв. У. Казберука. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2001. — 606 с.

Кісялёў, Г. В. Ад Чачота да Багушэвіча : праблемы крыніцазнаўства і атрыбуцыі беларускай літаратуры XIX ст. / Г. В. Кісялёў ; навук. рэд. В. А. Чамярыцкі ; НАН Беларусі, Ін-т літ-ры імя Я. Купалы. — 2-е выд. — Мінск : Беларуская навука, 2003. — 426 с.

Климчук, В. А. … Жаль перестать быть литвином… А. Мицкевич. Чей поэт А. Мицкевич? / Виталий Климчук. — 3-е изд., доп. — Брест : ОАО «Брестская типография», 2007. — 140 с. : фотографии.

Ляшук, В. Літаратура Берасцейшчыны / В. Я. Ляшук, Г. М. Снітко. — Брэст: Выдавецтва С. Лаўрова, 1999. — 376 с.

Ляшук, В. Я. Літаратурная Берасцейшчына : краязнаўчыя нарысы, партрэты, артыкулы / В. Я. Ляшук, Г. М. Снітко. — Мінск : Литература и Искусство, 2008. — 320 с. : іл.

Пачынальнікі. З гісторыка-літаратурных матэрыялаў XIX ст. / Уклад. Г. В. Кісялёў; рэд. В. В. Барысенка, А. I. Мальдзіс. –  Мн., «Навука і тэхніка», 1977.

Раса нябёсаў на зямлі тутэйшай : Беларуская польскамоўная паэзія XIX стагоддзя : вершы / уклад., прадм. і камент. У. Мархеля. — Мінск : ППП імя Я. Коласа, 1998. — 622 с. — (Літаратурныя помнікі Беларусі).

Фальклор у запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / уклад., сістэматызацыя тэкстаў і камент. В. І. Скідана, А. М. Хрушчовай ; уступ. арт. Т. В. Валодзінай ; рэдкал.: А. С. Фядосік (гал. рэд.) і інш. — Мінск : Беларуская навука, 1997. — 342 с. — (БНТ: Беларуская народная творчасць / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору).

Фальклор у запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы ; уклад., сістэматызацыя тэкстаў і камент. В. І. Скідана, А. М. Хрушчовай ; уступ. арт. Т. В. Валодзінай ; навук. рэд. А. С. Ліс. — 2-е выд. — Мінск : Беларуская навука, 2005. — 330 с. — (БНТ: Беларуская народная творчасць).

Цвірка, К. А. Зорка філаматаў : нарысы, эсэ / Кастусь Цвірка. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — 548 с.

Цвірка, К. Лісце забытых алеяў : эсэ / Кастусь Цвірка ; маст. В. Тарасаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1993. — 446. : [16] л., іл.

Шумская, І. Ян Чачот: Руплівы філамат / І. Шумская. — Мінск : “Харвест”, 2013. — 64 с. : малюнкі. — (Серыя “100 выдатных дзеячаў беларускай культуры”).

Яндекс.Метрика