Артыкулы

Бароўская, І. “Плакала бяроза ды гаварыла…” : песенная лірыка Яна Чачота / Ірына Бароўская // Роднае слова. — 2004. — №10. — С. 24 — 27.

Белорусский “экватор” : путевая книга – беседа в шести тетрадях о путешествии по земле белорусской в полосе, примыкающей к автомобильной магистрали Москва – Брест от 456 км до границы страны / А. С. Дитлов, В. И. Жданович, В. Б. Короткевич и др. — 2-е изд., доп. и перераб. — Минск : Полымя, 1988. — 328 с. : іл.

Валодзіна, Т. Таленавіты і адданы / Таццяна Валодзіна [Да 200-годдзя з дня нараджэння Яна Чачота]// Наша слова. – 1996. – № 8.

Герцаў, В. Раённай бібліятэцы – імя Чачота? / Віталь Герцаў // Наш край. – 2016. – 8 июля (№ 51). – С.5.

Герцаў, В. Яну з Мышы / Віталь Герцаў // Наш край. – 2016. – май (№ 33). – С.16.

Дубейка, В. Ян з Мышы [Да 200-годдзя з дня нараджэння Яна Чачота] // Наша слова. – 1996. – № 7.

З “Хатняга спеўніка” : Станіслаў Манюшка і Ян Чачот / Віктар Скарабагатаў, Уладзімір Мархель, Ганна Каржанеўская // Краязнаўчая газета. – 2019. –   студзень (№ 4). – С. 6.

Запрудскі, І. Янаў час / Ігар Запрудскі // Літаратура і мастацтва. – 2016. – 1 ліпеня (№ 26). – С.6.

Лысенка, І. Ян Чачот у гісторыі беларускага мовазнаўства / Ірына Лысенка // Роднае слова. — 1997. — №2. — С. 53 — 62.

Маліноўскі, М. Паўстаў Яну з Новай Мышы помнік над Мышанкай  / Міхась Маліноўскі // Заря. – 1996. – 29 августа.

Маліноўскі, М. Помнік Яну з Мышы  на радзіме  / Міхась Маліноўскі // Наша слова. – 1996. – № 30. – С.6.

Мальдис, А. «Чечот?» — «Мицкевич!», или Рождение литературной сенсации / Адам Мальдис // Советская Белоруссия. — 2016. — 7 апреля (№ 64). — С. 12.

Мархель, У. З “хатняга спеўніка” : Станіслаў Манюшка і Ян Чачот / У. Мархель, В. Скарабагатаў // Роднае слова. — 1996. — №12. — С. 139 — 146.

Мархель, У. Служэнне ідэалам маладосці. Ян Чачот. Вяртанне спадчыны / У. Мархель // Роднае слова. — 1996. — №7. — С. 21 — 38.

Памятныя даты беларускага календара: (чэрвень – лістапад 1996 г.) / складальнікі Г. В. Брага, І. А. Маісеева, Т. Я. Мамедава, Т. Р. Мацвеева, І. В. Нарчук // Новыя кнігі : па старонках беларускага друку : штомес. бібліягр. бюл. / Нац. б-ка Беларусі. — 1996. — № 5. — С. 5 – 7. –  (Дадатак).

Пачынальнік беларускай літаратуры. – Новая Мыш, 1996. – 6 с.

Паэзія філаматаў у творчасці Манюшкі / Віктар Скарабагатаў, Уладзімір Мархель, Ганна Каржанеўская // Краязнаўчая газета. – 2019. – студзень (№ 3). – С. 6.

Петрушкевіч, А. “Толькі Айчына і Зося” : вершы Яна Чачота да Зосі Малеўскай / Ала Петрушкевіч // Роднае слова. — 2006. — №6. — С. 14 — 16.

Ŝwirko, S. Twórczość więzienna Jana Czeczota i jej związki z poezją A. Mickiewicza / S. Ŝwirko // Rocz. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza. 1966. R. 1; Przegl. Humanistyczny. 1974. T. 9.

Талочка, М. Вы, я и Ян Чечот : о творчестве Яна Чечота / Михась Талочка // Неман. — 1990. — №10. — С. 187 — 189.

Тычка, Г. Паэты жывуць між нас : пра Яна Чачота / Галіна Тычка // Полымя. — 1990. — №8. — С. 247 — 251.

Цвірка, К. След на цаліку : творчы шлях Яна Чачота / Кастусь Цвірка // Роднае слова. — 1995. — №3. — С. 16 — 24.

Шубіч, М. Невядомыя творы Чачота і Міцкевіча / Міхась Шубіч // Заря. – 2016. – 11 августа (№ 92). – С.20.

Яскевіч, А. Балады Яна Чачота [Беларускае адраджэнне] // Наша слова. – 1997. – № 11. – С. 6.

Яндекс.Метрика